Obchodní podmínky


Obchodní podmínky internetového obchodu ABTERA s.r.o. platné od 1.3.2010

 1. Úvodní ustanovení

  1. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě abtera.cz, který provozuje společnost ABTERA s.r.o. a jsou platné pro prodej koncovému spotřebiteli (fyzické osobě nepodnikateli). Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a jeho zákazníků (kupujících) a řídí se Občanským zákoníkem. Obchodní vtahy s ostatními zákazníky se řídí Obchodním zákoníkem. Tato verze nahrazuje všechny předchozí.

 2. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

  1. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s reklamačním řádem a těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí.

  2. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká odesláním objednávky ze strany objednatele a odesláním e-mailu o přijetí objednávky ze strany dodavatele.

  3. Kupní smlouva je uzavřena na základě kódu zboží a jeho názvu. Popis, obrázky a technické podrobnosti jsou pouze orientační. Společnost ABTERA s.r.o. za tyto údaje neodpovídá a nenese odpovědnost.

  4. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je řádné vyplnění všech formulářem předepsaných údajů a náležitostí.

  5. Místem doručení zboží je adresa doručení uvedená kupujícím v objednávkovém formuláři.

  6. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího po jeho převzetí a zaplacení.

  7. V případě objednání zboží a jeho nepřevzetí nebo vrácení v zákonem stanovené lhůtě bude účtován "storno poplatek" ve výši nákladů které firma ABTERA s.r.o. vynaložila především na expedici zboží a administrativu s tím spojenou. Tyto náklady se většinou pohybují v rozmezí 300 - 900 Kč (u notebooků a pc do 2000 Kč)

 3. Platební podmínky, expediční lhůty a přepravné

  1. Zboží dodáváme Českou poštou. Po dohodě je možno si zboží vyzvednout v naší prodejně v Praze, případně větší množství dovezeme naším autem.

  2. Pokud je zboží skladem je odesláno do 5ti pracovních dnů od objednání. V případě že zboží není skladem je termín odeslání orientačně do 14ti dnů. U platby dobírkou začíná expediční lhůta běžet následující pracovní den po objednání. U platby předem okamžikem připsání částky na náš účet.
  3. Přepravné a balné činí celkem 150,- Kč při zaslání na dobírku a 90Kč při platbě předem. Při objednávce nad 5000,- Kč přepravné a balné neúčtujeme.

  4. Ceny uvedené na internetových stránkách platí pouze při objednání zboží přes internet. Při nákupu v prodejně platí ceny uvedené na cenovkách.

  5. Zboží se zárukou 6 měsíců je zboží výprodejové - jedná se o funkční zboží z reklamací nebo vrácené z e-shopu.

  6. Doba do odeslání zboží je pouze odhad nikoli garantovaná doba odeslání ! Nedodržení tohoto termínu v žádném případě nemůže být považováno za důvod k výpovědi kupní smlouvy.

 4. Reklamace

  1. Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s "Reklamačním řádem" internetového obchodu ABTERA a právním řádem platným v ČR.

  2. "Reklamační řád" internetového obchodu je nedílnou součástí těchto obchodních podmínek.

 5. Odstoupení od kupní smlouvy ze strany zákazníka

  1. Kupující má právo při doručení zboží poštou odstoupit od smlouvy do 14ti dnů od převzetí zboží . Pokud se tak rozhodne, musí nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebování, kompletní a v původním  nepoškozeném obalu poslat zpět v uvedené lhůtě (určující je datum odeslání). Po obdržení vráceného zboží prodávající vrátí zákazníkovi peníze zpět do 30 dnů předem dohodnutým způsobem. Vrácená částka se bude rovnat rozdílu kupní ceny a nákladů, které prodejce vynaložil v souvislosti s dodáním zboží zákazníkovi (např. přepravné apod.) Tyto náklady se většinou pohybují v rozmezí 300 - 900 Kč. V případě osobního převzetí zboží na prodejně je internetová objednávka považována za rezervaci zboží a zákazník nemá právo odstoupit od smlouvy a požadovat vrácení peněz !

  2. Kupující nemůže odstoupit od kupní smlouvy:

   1. na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění,

   2. na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele

   3. na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání (procesory, notebooky, PC sestavy)

   4. na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal,

   5. na dodávku novin, periodik a časopisů,

   6. spočívající ve hře nebo loterii.

 6. Odstoupení od kupní smlouvy ze strany prodávajícího, právo na změnu ceny

  1. Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech:

   1. zboží se již nevyrábí nebo nedodává

   2. výrazným způsobem se změnila cena dodavatele zboží

    V těchto případech bude kupující neprodleně kontaktován a bude s ním dohodnut další postup. Pokud kupující již zaplatil část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu v nejkratším možném termínu.

 7. Prodávající si vyhrazuje právo změny cen. Platné ceny jsou potvrzeny kupujícímu v okamžiku potvrzení objednávky. Je-li platná cena totožná nebo nižší než na objednávce, není zpětně kupujícímu potvrzována a zboží je mu dodáno za platnou cenu v okamžiku přijetí objednávky. Pokud je cena vyšší než cena uvedená na objednávce, prodávající neprodleně o této skutečnosti informuje kupujícího, který může novou cenu přijmout nebo dodávku odmítnout. Při telefonické objednávce je vždy kupujícímu sdělena platná cena pro danou objednávku.

 8. Ochrana osobních údajů

  1. Vyplněním registračního formuláře nebo objednávky v rámci internetového obchodu ABTERA, kupující dává prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech.

  2. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Pokud nechcete, aby Vaše osobní data byla registrována v naší databázi, zašlete nám písemně sdělení.

 9. Závěrečná ustanovení

  1. Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky platnou cenu objednaného zboží včetně přepravného či storno poplatků uvedenou v katalogu internetové prodejny ABTERA, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou (návrhem kupní smlouvy) je kupující neodvolatelně vázán.

  2. V situacích, které neupravují tyto obchodní podmínky se vztah kupujícího a prodávajícího řídí platnými právními úpravami, především Občanským zákoníkem.

 10. Servisní práce

  1. Společnost ABTERA s.r.o. žádným způsobem neručí za data obsažená na datových nosičích nebo jiných zařízeních a jejich případné poškození či ztrátu v souvislosti s prováděným servisním zákrokem.

  2. Při předání zařízení na servis je sepsán SERVISNÍ PŘEDÁVACÍ PROTOKOL kde je stanovena předběžná cena opravy. Tato cena smí být překročena o 10% bez nutnosti informovat zákazníka.

  3. Částku za diagnostiku závady zákazník hradí i v případě je že zařízení neopravitelné. Tato cena je stanovena aktuálním ceníkem servisních prací a je účtována za každé zařízení přijaté na servis.

  4. Na komponenty dodané v rámci provedených oprav či servisních prací se poskytuje záruka 24 měsíců. Na provedené opravy a servisní služby je poskytována záruka 3 měsíce. Záruka se vztahuje pouze na opravu nikoli na celé zařízení.

  5. Na instalaci software, operačních systémů, odvirování počítačů a jejich nastavení se záruka NEPOSKYTUJE !

Poslední změna: Honza Kudláček dne 14. 3. 2011 10:28:42